UWAGA! Oglądana strona jest archiwalna. Aktualne wersje Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów dostępne są pod adresem: www.gov.pl/premier.

Postępowania rozstrzygnięte

Nr referencyjny Przedmiot Wartość szacunkowa Tryb Termin składania ofert/wniosków
ZS-36/2019 Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Przyjazny urząd – szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej” powyżej 750 000 euro usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP 27.01.2020 r. godzina 10:00
ZS-35/2019 Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu dostępności dla 900 koordynatorów ds. dostępności w ramach projektu „Współpraca na rzecz dostępności – szkolenia dla koordynatorów” powyżej 750 000 euro usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP 27.01.2020 r. godzina 10:00
Pn-29/2019 Dostawa zagranicznej prasy papierowej i elektronicznej na potrzeby Prezesa Rady Ministrów, kierownictwa oraz pracowników KPRM poniżej 144 000 euro przetarg nieograniczony 26.11.2019 r. godz. 10.00
PN-25/2019 Montaż instalacji klimatyzacji na parterze oraz I piętrze w skrzydle B (część wschodnia) budynku KPRM przy Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie poniżej 5 548 000 euro przetarg nieograniczony 23.10.2019 r. godzina 10:00
PN-23/2019 Przygotowanie i przeprowadzenie symulacji strategicznych z zakresu obronności poniżej 144 000 euro przetarg nieograniczony 01.10.2019 r. godzina 10:00
PN-22/19 Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w okresie 12 miesięcy poniżej 144 000 euro przetarg nieograniczony 12.09.2019 r. godz. 10.00
PN-19/2019 Dostawa upgrade’u licencji 446 na czas nieoznaczony na oprogramowanie statystyczne PS IMAGO PRO 5.1 na 5 stanowisk roboczych zawierające następujące składniki IBM SPSS w wersji 25 lub wyższej: 7 modułów (Statistics Base, Custom Tables, Regression, Advanced Statistics, Categories, Forecasting, Exact Tests) - 3 stanowiska; 4 moduły (Statistics Base, Custom Tables, Forecasting, Regression) – 2 stanowiska lub dostawa nowej licencji na oprogramowanie równoważne obejmujące funkcjonalność statystyczną poniżej 144 000 euro przetarg nieograniczony 19.08.2019 r. godzina 10:00
PN-17/2019 Dostawa sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem do replikacji maszyn wirtualnych, uruchomienie dostarczonego sprzętu i oprogramowania w środowisku Zamawiającego oraz przeprowadzenie szkoleń powyżej 144 000 euro przetarg nieograniczony 2019-08-27 godzina 10:00
PN-16/2019 Wykonanie i wdrożenie oprogramowania do monitorowania procesu terminowości udzielania odpowiedzi na wystąpienia parlamentarne kierowane do członków Rady Ministrów wraz z przeniesieniem (migracją) danych z obecnie używanego systemu e-Interpelacje oraz serwis systemu przez 36 miesięcy poniżej 144 000 Euro przetarg nieograniczony 27.06.2019 r. godz. 10.00
PN-8/2019 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń biurowych na pomieszczenia socjalne w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie poniżej 5 548 000 euro przetarg nieograniczony 2019-06-28 godzina 10:00

Wybierz Strony

do góry