BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy/7720,Wstepne-ogloszenie-informacyjne-o-planowanych-zamowieniach.html
2021-10-25, 09:52

Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach

Metadane

Data publikacji : 14.07.2020
Obowiązuje od : 30.07.2022
Obowiązuje do : 30.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Golc wydział ds. zamówień publicznych (BDG)
Osoba udostępniająca informację:
Monika Golc wydział ds. zamówień publicznych (BDG)

Opcje strony